Säännöt

Valvoline-kilpailun säännöt

Kilpailun järjestäjä: Motoral Oy, Valuraudankuja 1, 00700 Helsinki.

Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä sekä osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voi osallistua 9.6. – 31.8.2016 täyttämällä kilpailulomakkeen www.valvolinefinland.fi -verkkosivuilla. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Osallistumisoikeutta ei ole kilpailun järjestelyihin osallistuvien yritysten työntekijöillä.

Osallistuminen ei edellytä tilausta.

Arvonnan suorittamistapa ja ajankohta

Palkinnon arvonta suoritetaan kilpailun järjestäjän toimesta 2.9.2016. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Kilpailuosallistumisia 31.8.2016 jälkeen ei hyväksytä palkinnon arvontaan. Kilpailun järjestäjä ei vastaa mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista (esim. katkoksista) kilpailuun osallistumisen yhteydessä.

Palkinto

Arvonnan voittaja palkitaan 2 hengen New Yorkin matkalla (arvo n. 3000 €). Matka järjestetään syys-joulukuussa 2016 ja sen pituus on 5 päivää (4 yötä perillä). Palkinto toimitetaan voittajalle postilähetyksenä. Motoral Oy maksaa arpajaisveron. Palkintoa ei voi lunastaa käteisenä. Voittaja vastaa kaikista muista palkinnon käyttöön liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Kilpailun järjestäjän vastuu

Kilpailun järjestäjän vastuu millä tahansa perusteella kaikkia kilpailun osanottajia kohtaan yhteensä ei voi ylittää näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon määrää ja arvoa. Palkinnon voittaja vapauttaa kilpailun järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

Säännöt koskevat kaikkia osallistujia

Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja kilpailun järjestäjän päätöksiä. Kilpailun järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

 

Rekisteriseloste

Valvoline-kilpailukampanjan REKISTERISELOSTE

Laatimispäivämäärä 28.5.2016

Rekisterinpitäjä

Motoral Oy
Valuraudankuja 1, 00700 HELSINKI
010 55070
Y-tunnus: 0111776-1

Rekisteriasioista vastaava henkilö tai yhteyshenkilö

Juho Orhanen
Valuraudankuja 1, 00700 HELSINKI

Rekisterin nimi

Motoral Oy:n Valvoline-kilpailun markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Motoral Oy:n Valvoline-kilpailun markkinointirekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään kampanjan hoitamiseen sekä yrityksen tuotteiden markkinointiin sekä luvan- että kiellonvaraiseen suoramarkkinointiin.

Henkilötietolain 4 luvun mukaisesti Motoral Oy:llä ja sen yhteistyökumppaneilla on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainonta, etämyynti ja muu suoramarkkinointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut näihin rinnastettavat osoitteelliset lähetykset sekä tilastointi) henkilötietolain mukaisesti luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

– etu- ja sukunimi
– lähiosoite
– matkapuhelinnumero
– sähköpostiosoite
– tieto kampanjan sääntöjen hyväksynnästä
– mahdolliset luvat sähköiseen markkinointiin

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Motoral Oy:n Valvoline-kilpailun käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa kampanjaosallistumisen yhteydessä ja verkkosivustoa käyttäessään.